Zmiany

     Kolejne zmiany w schronisku.
Jesteśmy w trakcie kolejnego etapu prac związanych z modernizacją schroniska- rozbudową części ‘mieszkalnej’ dla naszych czworonogów. Powstaje drugi szereg boksów, równoległy do powstałego w ubiegłym roku. Pomiędzy ‘szeregowcami’ wiosną posadzono drzewa i krzewy, które w przyszłości dadzą cień, wyciszą hałasy, ozdobią tę  część schroniska.
Wczesną wiosną doprowadzono do tej części wodę, założono oświetlenie i monitoring, odwodniono teren. Utwardzono i wyłożono kostką główny ciąg komunikacyjny, łączący część wejściową i administracyjną z częścią mieszkalna psów, spacerową i gospodarczą. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe do kontynuacji nasadzeń (wyjątkowa susza), kilkadziesiąt roślin z uprawy kontenerowej pozostaje niewysadzona i czeka na zmianę pogody.
Zmiany w schronisku widać na poniższych zdjęciach.