O nas

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.  jako właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach sprawuje opiekę nad zwierzętami głównie z terenu naszego miasta, ale nie tylko – również, w ramach współpracy z innymi samorządami, które podpisały ze Spółką stosowną umowę, przyjmuje do schroniska i zapewnia odpowiednie warunki bytowe oraz opiekę weterynaryjną zwierzętom z terenów tych miast i gmin.

W tym roku liczba psów, przebywających w schronisku, waha się w poszczególnych miesiącach pomiędzy 250 – 300 sztuk.

Zapewniamy naszym podopiecznym godne życie, na tyle, na ile możemy sobie pozwolić. W tym roku zmienił się podział przestrzenny schroniska, wydzielona została część ‘mieszkalna’, w której stanęło 100 nowych boksów z wybiegami. Komfort przeniesionych do nich zwierząt znacznie wzrósł. Wybudowany ciąg komunikacyjny ułatwia obsługę i opiekę codzienną. Chcemy jeszcze w tym roku wprowadzić w tej części nasadzenia drzew i krzewów, by jeszcze bardziej podnieść standardy bytowania psów oraz walory estetyczne miejsca. Planowana jest w kolejnych latach kontynuacja przebudowy schroniska, tak by rozdzielić części pełniące różne funkcje: administracyjno – magazynową, leczniczo – kwarantannową, mieszkalną oraz spacerowo – wypoczynkową.

Nie mniej, jak bardzo byśmy nie starali się polepszyć warunki bytowe naszych czworonogów, każdy z nich marzy o prawdziwym domu i przyjacielu. Z tych to względów od 2009r. rozpoczęta została akcja adopcyjna. O warunkach, jakie należy spełnić, by stać się szczęśliwym właścicielem wybranego przez siebie psa można przeczytać tutaj.

Uwaga:
Nie przyjmujemy zwierząt od ich właścicieli!
W wyjątkowych, w pełni uzasadnionych sytuacjach pozwolenie na umieszczenie psa w schronisku wydaje Urząd Miasta.

Godziny pracy schroniska*:
• Pn. – pt. 8.00 – 16.00
• Sob. 8.00 – 12.00
• Nd. 8.00 – 14.00
* w święta ustawowo wolne od pracy schronisko jest zamknięte. Pracownicy pełnią jedynie dyżury opiekuńcze.

Chętnych do zaadaptowania psów zapraszamy:

  • w każdy dzień powszedni od godz. 11.00 – 15.00
  • oraz w sobotę i niedzielę w podanych wyżej godzinach.

 

KRÓTKA HISTORIA SCHRONISKA

Skierniewickie schronisko dla bezdomnych zwierząt powstało w latach 80-tych XX wieku. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Strobowskiej, kolejna przy ul. Zwierzynieckiej, a w latach 90-tych przeniosło się na ul. Pamiętną, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.
Od 2005 roku schronisko było zarządzane przez prywatną firmę, która wygrała przetarg na jego prowadzenie.
Od 1 maja 2007r. pieczę nad schroniskiem, drogą przetargu, przejęła spółka z udziałem miasta – Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach. Zaniedbań po poprzedniku było wiele, zarówno w odniesieniu do infrastruktury, bazy lokalowej, jak też właściwie sprawowanej opieki nad zwierzętami. Spółka ZUM, przy poparciu władz Skierniewic oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego stara się przez cały ten czas odrobić starty, ale by mówić o ideale jest jeszcze zbyt wcześnie. Nie mniej w znaczącym stopniu udało się poprawić dobrostan zwierząt. To, co jest istotne, a jednocześnie najtrudniejsze to naprawić, krzywdy wyrządzone zwierzętom przez poprzedniego zarządcę.
Schronisko wyposażone zostało w gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenie ‘pozabiegowe’, w którym zwierzęta dochodzą do siebie po operacjach i zabiegach. Latem 2009r. wyremontowano kuchnię, w której są przygotowywane posiłki dla czworonogów. Od czasu przejęcia obiektu po poprzednim zarządcy zmieniono żywienie zwierząt (podniesiono jakość karmy), wykonano wiele nowych boksów, zakupiono nowe i wyremontowano stare budy, wprowadzono obowiązkowy zabieg sterylizacji suk.
W latach 2009 – 2012 kontynuowano prace remontowo-budowlane. Powstało ponad 20 nowych boksów (7 z nich to efekt wspólnego działania wolontariuszy i kierownictwa schroniska). W roku 2011 podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw wolontariusze zorganizowali zbiórkę pieniężną na rzecz poprawy warunków życia czworonogów. Zebrano 3 tys. złotych.

Dalsze działania wolontariuszy to:
• udział w projekcie finansowanym z funduszy Fundacji Leopolda Kronenberga w ramach Programu Citibank – Wolontariusz na Bank (wrzesień 2010), dzięki któremu uzyskano środki na zakup 3 kolejnych boksów.
• uzyskanie środków z Programu „Młodzież w Działaniu” na zakup boksu pełniącego rolę miejsca kwarantanny. Z obu tych programów wolontariusze otrzymali 5 tys. zł.
• pomalowanie starego budynku kwarantanny oraz otynkowanie głównego budynku w schronisku (2011r.). Został on później ozdobiony rysunkami wykonanymi przez profesjonalną autorkę ilustracji książek dla dzieci.
• współudział w tworzeniu murali na ogrodzeniowym murze razem z artystami streetartowymi z warszawskiej grupy vlep[v]net,u (2011r.)
• pomoc w różnych pracach mających polepszyć byt zwierząt, jak np. utwardzenie podłoża w 5 starych boksach, czy zakup i montaż pasów z folii PCV w wejściach do psich bud, chroniących przed zimnem.

Pod koniec listopada 2012r. Miasto wygrało przetarg na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Pamiętnej o pow. 1, 2507 ha, bezpośrednio sąsiadującej ze schroniskiem, a stanowiącej własność Instytutu Ogrodnictwa, co pozwoliło powiększyć teren schroniska i zapewnić możliwość rozbudowy obiektu i podniesienia jego standardów.

Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zmienić oblicze schroniska i w dość istotny sposób poprawić jakość życia jego mieszkańców.

Opracowany został kompleksowy projekt rozbudowy schroniska, mamy nadzieję, że uda nam się go zrealizować.